Logo TV LocALL
Profil TV LocALL
Programova struktura TV LocALL
Ludia z TV LocALL
Archiv vysielania TV LocALL
Cennik reklamy na TV LocALL
Kontakt na TV LocALL

Profil TV LocAll

   Regionálna televízia TV LocAll v Rimavskej Sobote začala svoje vysielanie v roku 2001 na lokálnom princípe. V súčasnosti výrobu zabezpečuje P digital štúdio so sídlom vo Fiľakove a držiteľom licnencie udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu je Kabel Telekom s.r.o.

   V roku 2002 bol v Rim. Sobote postavený vysielač s výkonom 0,2 kW čo zabezpečuje dosah vysielania v okruhu 20 km v okolí Rim. Soboty.

   Štruktúra vysielania pozostáva z regionálneho spravodajstva (komunálna politika, kultúra, šport, zaujímavosti z diania v meste), z besedy „Vždy otvorené“, (kde ide o rozhovory so zaujímavými osobnosťami z nášho regiónu na nemenej zaujímavé témy) videoinzercie a reklamných spotov.

   Pre maďarskú národnostnú menšinu žijúcu v našom okolí mesačne pripravujeme Maďarský magazín.

   Vo všetkých reláciách našej televízie ponúkame podnikateľským subjektom, spoločnostiam a organizáciám možnosť prezentovať sa prostredníctvom reklamných spotov a videoinzercie. P digital štúdio zriadilo minulý rok regionálne štúdio aj v Lučenci, čo znamená, že v prípade Vášho záujmu a vzájomnej dohody je možné odvysielať reklamné spoty aj v okrese Lučenec. Od 3. 10.2006 TV LocAll v Lučenci prešlo na celodenného vysielanie.

   Od roku 2002 spolupracujeme so Slovenskou televíziou na príprave Detských správ. Po Veronike Véghovej a Lucii Tokárovej zo ZŠ P.K.Hostinského, od septembra štafetu prevzal Filip Balciar zo ZŠ Pavla Dobšinského.

 

Profil TV LocALL Programova struktura TV LocALL Ludia z TV LocALL Archiv vysielania TV LocALL Cennik reklamy TV LocALL Kontakt na TV LocALL